Malarstwo historyczne

W zakresie malarstwa historycznego, jakie też jest bardzo popularne, zwłaszcza wśród koneserów sztuki plastycznej i rozmaitych malowideł, wyróżnia się malarstwo…

0

Socjologia teatru

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że teatr to nie tylko forma kultury czy rozrywka dla bardziej intelektualnych jednostek, ale także dziedzina sztuk społecznych, która jest wręcz dyscypliną…Continue Reading →

Podzial malowidla

Do tego dochodzi podział malowidła w ten sposób powstających na dwuwymiarowe przedstawienia lub przedstawienia dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. W tym…

0

Podzial dramatow

Dramaty dzieli się na literacki oraz sceniczny. Ten pierwszy bazuje w największym stopniu na słowie. Jest to podstawa do jego opracowania. Ponadto można mówić o dramacie scenicznym, który jest poza…Continue Reading →

Rodzaje malarstwa

W obrębie malarstwa można mówić o bardzo szerokim podziale tego typu sztuki plastycznej, który wynika przede wszystkim z rodzaju zastosowanej…

0

Opera

Kolejny typ spektakli to opera. Jest to termin, który wziął się od określenia pierwotnie znanego jako opera seria czyli opera poważna. Początki tego widowiska pojawiły się w stuleciu siedemnastym. Jest…Continue Reading →

Malarstwo

Dziedzina, jaką jest malarstwo odznacza się byciem jednym z podstawowych rodzajów sztuki, w tym na równi z grafiką oraz rzeźbą…

0

Spektakl

W zakresie tradycyjnego spektaklu o charakterze teatralnym można mówić o specyficznych elementach składowych tego typu sztuk kulturalnych. I tak za nadrzędny składnik uznaje się postać ludzką, czyli po prostu aktora,…Continue Reading →

Rzezba

Kolejnym rodzajem przedstawień natury kulturalnej i formą sztuk, w tym także plastycznych jest rzeźba – tak samo silnie rozpowszechniona jak…

0

Teatr

Warto w ogóle wiedzieć na samym wstępie charakterystyki dziedziny kultury i sztuki, jaką jest teatr, że ten rodzaj przedsięwzięcia ma charakter widowiskowy, rozrywkowy, ale przede wszystkim ma być bardzo dużo…Continue Reading →