Podzial dramatow

Dramaty dzieli się na literacki oraz sceniczny. Ten pierwszy bazuje w największym stopniu na słowie. Jest to podstawa do jego…

0

Rodzaje malarstwa

W obrębie malarstwa można mówić o bardzo szerokim podziale tego typu sztuki plastycznej, który wynika przede wszystkim z rodzaju zastosowanej przez artystę – malarza techniki malarskiej. I tak biorąc tenże…Continue Reading →