Malarstwo, rzeźba - sztuka nowoczesna
Malarstwo i rzezba
Malarstwo i rzezba

Rzezba

Kolejnym rodzajem przedstawień natury kulturalnej i formą sztuk, w tym także plastycznych jest rzeźba – tak samo silnie rozpowszechniona jak malarstwo. Także odznacza XBRL się …