Malarstwo, rzeźba - sztuka nowoczesna
Teatr
Teatr

Opera

Kolejny typ spektakli to opera. Jest to termin, który wziął się od określenia pierwotnie znanego jako opera seria czyli opera poważna. Początki tego widowiska pojawiły …

Spektakl

W zakresie tradycyjnego spektaklu o charakterze teatralnym można mówić o specyficznych elementach składowych tego typu sztuk kulturalnych. I tak za nadrzędny składnik uznaje się postać …

Teatr

Warto w ogóle wiedzieć na samym wstępie charakterystyki dziedziny kultury i sztuki, jaką jest teatr, że ten rodzaj przedsięwzięcia ma charakter widowiskowy, rozrywkowy, ale przede …