Socjologia teatru

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że teatr to nie tylko forma kultury czy rozrywka dla bardziej intelektualnych…

0

Podzial dramatow

Dramaty dzieli się na literacki oraz sceniczny. Ten pierwszy bazuje w największym stopniu na słowie. Jest to podstawa do jego opracowania. Ponadto można mówić o dramacie scenicznym, który jest poza…Continue Reading →

Opera

Kolejny typ spektakli to opera. Jest to termin, który wziął się od określenia pierwotnie znanego jako opera seria czyli opera…

0

Spektakl

W zakresie tradycyjnego spektaklu o charakterze teatralnym można mówić o specyficznych elementach składowych tego typu sztuk kulturalnych. I tak za nadrzędny składnik uznaje się postać ludzką, czyli po prostu aktora,…Continue Reading →

Teatr

Warto w ogóle wiedzieć na samym wstępie charakterystyki dziedziny kultury i sztuki, jaką jest teatr, że ten rodzaj przedsięwzięcia ma…

0