Malarstwo, rzeźba - sztuka nowoczesna
Teatr
Teatr

Teatr

Teatr

Warto w ogóle wiedzieć na samym wstępie charakterystyki dziedziny kultury i sztuki, jaką jest teatr, że ten rodzaj przedsięwzięcia ma charakter widowiskowy, rozrywkowy, ale przede wszystkim ma być bardzo dużo wnoszący z perspektywy kultury i jej rozwoju oraz życia duchowego jednostki. W takiej sztuce scenicznej przedstawienia są realizowane przez grupę aktorów lub pojedynczego aktora występującego w monologu aktorskim. Jest to bardzo ważne, aby w teatrze sztuka była wystawiana na żywo, inaczej raczej nie ma mowy o teatrze. Jest to wystąpienie odgrywające się przed zebraną publicznością. Tenże termin odnosi się także do nazewnictwa fragmentu teatru, jako instytucji ogólnej, a więc do przedstawienia czyli inaczej spektaklu.

Jest to także nazewnictwo budynku, w którym z tego typu przedstawień można skorzystać, oglądając je. W zakresie widowisk teatralnych, jakie od dawien dawna są wystawiane na deskach tejże placówki kulturalnej warto wspomnieć chociażby o specyficznej, najprostszej i głównej, dominującej od zawsze klasyfikacji. Obejmuje ona z jednej strony przedstawienia dramatyczne, a więc takie sztuki, które zawierają w sobie wiele innych elementów sztuk widowiskowych.