Malarstwo, rzeźba - sztuka nowoczesna
Spektakl
Spektakl

Spektakl

Spektakl

W zakresie tradycyjnego spektaklu o charakterze teatralnym można mówić o specyficznych elementach składowych tego typu sztuk kulturalnych. I tak za nadrzędny składnik uznaje się postać ludzką, czyli po prostu aktora, co najmniej jednego, który będzie wystawiał owe przedstawienie. Jest to ktoś, kto ma na celu kreowanie określonej fabuły i tworzenie danej rzeczywistości narzuconej przez scenariusz sztuki. Jeżeli nie ma aktora, nie ma opcji stworzenia żadnej z wyżej wymienionych form sztuk.

Ponadto niezbędny jest ruch sceniczny, w przypadku mówionych czyli tradycyjnych sztuk również musi wystąpić słowo, na przykład dialogi czy też monologi, zależy od typu przedstawienia. Choreografia, inscenizacja to także części składowe spektakli teatralnych od dawien dawna. Celem istnienia teatru i sztuk przez niego prezentowanych jest dobro użyteczne, publiczne czyli dostarczanie rozrywki. Jest to również forma rozwoju kulturalnego. Spektakle w większości są opierane na dramacie albo na tekście zawartym w napisanym przez scenarzystę scenariuszu. Jest to podstawa do odtwarzania tego, co zrodziło się jako pomysł na kartce. Teatr jest po to, aby w szeroki sposób oddziaływał na człowieka, praktycznie przy zastosowaniu niemal wszystkich zmysłów. Dźwięki poprzez słowo i oprawę muzyczną, która takim przedsięwzięciom zawsze towarzyszy, zmysł węchu w przypadku szczególnych sztuk, dotyku w sztukach oryginalnych, oczywiście ruchu oraz obrazu.