Rzezba
Rzezba

Rzezba

Kolejnym rodzajem przedstawień natury kulturalnej i formą sztuk, w tym także plastycznych jest rzeźba – tak samo silnie rozpowszechniona jak malarstwo.Rzezba Także odznacza się długą tradycją i długotrwałością ogólnie. W tym aspekcie warto wspomnieć, że rzeźba występuje tuż obok grafiki oraz fotografii, ale wraz z malarstwem jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechniona. Mowa o klasyfikacji w obrębie rzeźby, na podstawie czego wydziela się płaskorzeźby, rzeźby, reliefy. Patrząc na tematykę mowa o podziale rzeźb na popiersia, głowy, pełno figurowe przedstawienia a także antropomorficzne, zoomorficzne czyli uosobienie zwierzą realnie występujących w przyrodzie czy też zwierząt fantastycznych. Do tego dochodzi klasyfikacja w zakresie liczby prezentowanych postaci i tak mowa o rzeźbach pojedynczych czyli wolnostojących, ale także grupowych.