Malarstwo, rzeźba - sztuka nowoczesna
Malarstwo
Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Dziedzina, jaką jest malarstwo odznacza się byciem jednym z podstawowych rodzajów sztuki, w tym na równi z grafiką oraz rzeźbą a także i fotografią, które wszystkie razem tworzą od dawien dawna pielęgnowaną sztukę przekazywaną często z pokolenia na pokolenie. Musimy wiedzieć, że w odróżnieniu od na przykład stosunkowo młodej dziedziny, jaką jest na przykład fotografia a także niestara szczególnie dziejami grafika, malarstwo uchodzi za prastary rodzaj dyscypliny plastycznej. To jedna z nadrzędnych sztuk plastycznych, w której stosowane są rozmaite rodzaje wyrazu artystycznego, w tym takie ich przejawy jak na przykład linia, a także plama, która koniecznie musi być barwna. Jako materiał do malowania może być stosowane różnorodne podłoże. Z jednej strony powierzchnią tą może być mur, z drugiej natomiast papier czy też deska.